środa, 28 lipca 2021

Marc Brackett "Pozwól sobie na uczucia. Wykorzystaj moc inteligencji emocjonalnej"

Tytuł: Pozwól sobie na uczucia. Wykorzystaj moc inteligencji emocjonalnej
Autor: Marc Brackett
Wydawnictwo: Septem


Czym jest IQ wiedzą wszyscy. A czym jest EQ? Pojęcie to pojawiło się już kilkanaście lat temu, kiedy naukowcy zauważyli, że osoby z wysokim IQ rzadziej zajmują wysokie stanowiska w porównaniu do ludzi o przeciętnej inteligencji. Wkrótce potem Daniel Goleman przekonywał, że intelekt wcale nie stanowi gwarancji odniesienia sukcesu w życiu – równie istotna jest umiejętność kierowania własnymi emocjami. Co więcej, inteligencja emocjonalna obejmuje nie tylko zdolność rozpoznawania własnych stanów uczuciowych, ale również odczytywania emocji innych.

Nie tylko o inteligencji emocjonalnej, ale przede wszystkim o uczuciach i emocjach, o umiejętności ich identyfikowania, radzenia sobie z nimi oraz prawie do ich odczuwania pisze Marc Brackett, wykładowca Uniwersytetu Yale i badacz, zajmujący się wpływem inteligencji emocjonalnej na procesy uczenia się, podejmowania decyzji, a także na kreatywność, zdrowie, efektywność czy związki. Opublikowana nakładem Wydawnictwa Septem książka pt. „Pozwól sobie na uczucia. Wykorzystaj moc inteligencji emocjonalnej”, to droga do poznania samego siebie, a także sposób na lepsze życie, w zgodzie ze swoimi emocjami. To lektura dla tych wszystkich, którzy czują się zagubieni, którzy nie potrafią rozmawiać o emocjach, o uczuciach, dla tych, którzy szukają spełnienia w używkach, którzy zapełniają pustkę w życiu jedzeniem, którzy cierpią na depresję, a także dla tych, którzy takie właśnie osoby mają w swoim otoczeniu.

Jeszcze do niedawna rozmowa o uczuciach była rzadkością w domu. Chłopcy nie mogli płakać, nie mogli „zachowywać się jak baby”, dziewczynki miały zaś siedzieć w kącie i z pokorą przyjmować różne ciosy. Model wychowawczy nie zakładał wyznawania dzieciom uczuć, nikt też o emocjach nie opowiadał, a standardem było ich tłumienie, odbieranie prawa do ich posiadania. Niestety, kiedy odczuwamy emocje, której nie potrafimy zidentyfikować, nie potrafimy nazwać, poruszamy się niczym w matni chcąc ją rozładować, niekiedy w destrukcyjny sposób. Co więcej, jeśli nie znamy swoich emocji, nie potrafimy odczytywać też emocji innych. A stąd już krok do konfliktów, do nieporozumień, do straconych szans i pojawiających się problemów.

Książka składa się z trzech części, z których pierwsza omawia kwestie związane z prawem do odczuwania, druga traktuje o umiejętnościach emocjonalnych, natomiast trzecia porusza temat wykorzystania umiejętności emocjonalnych w praktyce. Lektura pomaga nam uświadomić sobie, że nasza egzystencja przesycona jest emocjami, a choć czasami przeszkadzają nam w funkcjonowaniu, to warto zaakceptować fakt ich istnienia. Tymczasem my zwykle robimy wszystko, by zignorować emocje tyle tylko, że ignorowane – przybierają tylko na sile. W sytuacji, kiedy nie rozumiemy emocji i nie potrafimy znaleźć strategii, dzięki którym poradzimy sobie z emocjami, przejmą one kontrolę nad naszym życiem. Uczucia są bowiem komunikatem dotyczącym tego, co dzieje się w naszym wnętrzu. To właśnie dzięki zrozumieniu uczuć uzyskujemy dostęp do tych komunikatów, co pozwala nam podejmować lepsze decyzje. Konieczna staje się zatem umiejętność rozpoznawania naszych i cudzych emocji, nie tylko w tym, co myślimy, czujemy i mówimy, ale również w mimice, mowie ciała czy innych komunikatach niewerbalnych. Niezbędne jest również zrozumienie tych uczuć i określenie ich źródła, byśmy mogli określić, co je wywołało, a następnie nazwanie ich w klarowny sposób. Kolejną umiejętnością „badacza emocji”, jest wyrażanie uczuć zgodnie z normami kulturowymi oraz regulowanie emocji, zamiast pozwolenia na to, by one kontrolowały nas.

Dzięki Brackettowi mamy szanse nauczyć się tych umiejętności oraz tego, jak z nich korzystać, by poprawić swój dobrostan. Dowiemy się również, jakie kroki możemy (jako rodzice) podjąć, by stworzyć zdrowie środowisko, w którym dzieci i najbliższe osoby będą czuli się wspierani, doceniani i zrozumiani, a także w jaki sposób i jakie emocje rodziców wpływają na ich potomstwo. Autor porusza również kwestię emocji w szkole, pisze o edukacji społeczno-emocjonalnej i znaczeniu inicjatyw o charakterze proaktywnym, a także zajmuje się tematem emocji w pracy, nawołując jednocześnie do rewolucji emocjonalnej i roztaczając przed nami wizje świata, w którym wszyscy rozumieją swoje emocje i emocje drugiego człowieka, dają sobie oraz partnerowi w komunikacji prawo do odczuwania i … tworzą tym samym lepszą rzeczywistość. Po aktywnej lekturze książki, której towarzyszyć będzie refleksja, ale i czynne uczestniczenie w opisywanych przez autora ćwiczeniach, mamy szansę stać się częścią tej rzeczywistości, zaś nasze dzieci będą mogły realizować swoje marzenia i współuczestniczyć jednocześnie w zmienianiu świata.

1 komentarz: