czwartek, 30 czerwca 2022

Dan Heath „Upstream. Rozwiązuj problemy, nim się pojawią”

Tytuł: „Upstream. Rozwiązuj problemy, nim się pojawią”
Autor: Dan Heath
Wydawnictwo: Sensus


Biorąc pod uwagę zmieniające się otoczenie, coraz większą konkurencję rynkową, a także sytuację społeczno-gospodarczą, rzeczywistość menedżera nie jest różowa – jego praca polega głównie na gaszeniu różnych pożarów. Pochłonięty tym, nie ma już siły ani weny, by zajmować się innymi kwestiami biznesowymi, nie mówiąc już o tym, że reagowanie na problemy i usuwanie ich skutków generuje zwykle pokaźne koszty. Czy istnieje możliwość, by ta rzeczywistość wyglądała inaczej?

Zgodnie z koncepcją, iż lepiej zapobiegać niż leczyć, podejście upstream (odmiennie niż downstream) koncentruje się na idei mówiącej, że zamiast rozwiązywać problemy, należy do nich nie dopuszczać. Podejście to wykracza daleko poza sferę zarządzania i obejmuje tak naprawdę każdą sferę życia. Co więcej, uważane jest nawet przez niektórych za … nową funkcję mózgu! Jak to zrobić? Z jakimi technikami to podejście jest związane? Jakie są jego skutki, ale też z jakimi trudnościami możemy się spotkać, przekonamy się dzięki lekturze książki pt. „Upstream. Rozwiązuj problemy, nim się pojawią”. Opublikowana nakładem Wydawnictwa Sensus książka, to wyjątkowy poradnik, który może zdecydowanie podnieść jakość naszego funkcjonowania, a także funkcjonowania naszej firmy. Co więcej, działania w modelu upstream dają nam poczucie sprawstwa, stanowią wyraz możliwości kształtowania rzeczywistości. Tym samym jest to książka nie tylko dla osób zarządzających firmami, dla pracowników, którzy chcą jak najlepiej sprawować swoje obowiązki, a także dla wszystkich, którzy pragną wdrożyć działania prewencyjne, zapobiegając tym samym wystąpieniu problemów.

Książka stanowi omówienie nie tylko samego modelu i stojącej za nim ideologii, ale również wyzwań, z jakimi przyjdzie się zmierzyć tym, którzy ten model wprowadzać będą w życie. Znajdziemy tu również historie osób, które odnieśli sukces we wdrożeniu modelu i odczuli efekty jego działania. Publikacja składa się trzech części, z których pierwsza koncentruje się na nastawieniu zwanym „niedowidzeniem problemów”, czyli przekonaniu iż pewne negatywne zdarzenia są naturalne i nieuniknione. To niedowidzenie problemów to zresztą jedna z trzech przeszkód na drodze do myślenia upstream i powoduje, że skoro nie widzimy problemu to naturalnie nie możemy go rozwiązać. Drugi czynnik powodujący, że nie wkraczamy na drogę zapobiegania problemom, to brak odpowiedzialności za sytuację – powoduje to, że ludzie czy przedmioty mogące problem rozwiązać wychodzą z założenia, że nie są w stanie tego dokonać., zaś trzecim czynnikiem jest tunelowanie, czyli odkładanie na później rzeczy ważnych, ale niepilnych, przekonanie, że teraz nie możemy się nimi zająć.

Druga część książki stanowi odbicie działań liderów, którzy zajmują się problemami z różnych dziedzin i o zróżnicowanym znaczeniu. Nie będą to jednak typowe opisy przypadków, ale pytania do liderów, dotyczące m.in. zjednoczenia właściwych ludzi. Dostrzeżenia pierwszych symptomów problemu czy zdefiniowania sukcesu, a także drażliwej funkcji związanej z finansowaniem rzeczy, które się nie wydarzają. Ostatnia, trzecia część, omawia wysiłki podejmowane na poziomie upstream w celu eliminacji problemów, których nie da się przewidzieć, które występują rzadko i które wydają się mało prawdopodobne.

Tym samym książka daje nam podwaliny pod zmianę sposobu myślenia, a także działania. Od tej pory koniec z gaszeniem pożarów i działaniem pod presją, bowiem właściwy sposób reagowania pozwala tych problemów uniknąć. Tym samym książka powinna znaleźć się w biblioteczce każdego szefa firmy, kadry zarządzającej, a także tych wszystkich, który chcą diametralnie zmienić podejście do życia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz