poniedziałek, 17 kwietnia 2017

Jim Muncy "Czas to skarb. 24 zasady zarządzania czasem"

Autor: Jim Muncy
Wydawnictwo: Studio Emka


„(…) Życie nie nagradza nas za to, co wiemy, ani za to, co rozumiemy. Życie nagradza nas za to, co robimy. Życie reaguje na nasze działania, a nie myśli (…). Jeśli jednak nie robimy, co trzeba, to nasza wiedza nie ma znaczenia” – twierdzi Jim Muncy, profesor marketingu w Kolegium Biznesu na Uniwersytecie w Georgii. Nasuwa się zatem pytanie, jak działać, żeby mieć z tego korzyść i co sprawia, że działając w tym samym czasie jedni osiągają spektakularne sukcesy, a drudzy co najwyżej wiodą przeciętne życie? Okazuje się, że odpowiedź tkwi nie tyle w samym działaniu ale w działaniu odpowiednim i przy optymalnym wykorzystaniu dostępnego czasu.

Jak zatem sprawdzić, żeby nasza aktywność przynosiła oczekiwane rezultaty, żeby zbliżała nas do celu? Dlaczego dwie osoby dysponujące takim samym potencjałem osiągają dwa różne rezultaty? W jaki sposób jedni są w stanie pogodzić studia z pracą oraz dodatkowymi obowiązkami rodzinnymi, zaś inni z trudem realizują założony program swojego kierunku? Różnica pomiędzy jedną a drugą grupą tkwi w zarządzaniu czasem (bądź zarządzaniu sobą w czasie, jak to niektórzy określają). Dobra wiadomość jest taka, że jest to pewnego rodzaju umiejętność i – jako taka – jest możliwa do nabycia przez każdego z nas. Pod warunkiem oczywiście, że zdecydujemy się na pewne wyrzeczenia, bowiem bez nich i bez właściwego określania priorytetów się nie obejdzie. O tym, w jaki sposób troszczyć się o dostępny czas i sprawiać, by działał na naszą korzyść, pisze wspomniany Muncy w książce „Czas to skarb. 24 zasady zarządzania czasem”. Mimo iż w opublikowanej nakładem wydawnictwa Studio Emka książce nie znajdziemy ćwiczeń typowych dla poradników, to ilość anegdot i przykładów przytoczonych przez autora pozwala dokładnie zrozumieć przesłanie i ideę kolejnych zasad, zaś same ćwiczenia mogłyby niepotrzebnie odwlec właściwe działania. 

Autor, na podstawie swojego doświadczenia, wyników badań oraz prac innych autorów zajmujących się zagadnieniem, opracował podstawowe reguły, których przestrzeganie pozwoli nam osiągnąć biegłość w danej dziedzinie, dokonywać lepszych wyborów, czerpać więcej satysfakcji zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Jak podkreśla autor, zarządzanie czasem nie sprawi, że zyskamy większą kontrolę nad swoim życiem (możemy ją nawet stracić, gdy wydarzenia przyspieszą), ale za to możemy liczyć na lepszą jego jakość. Przestrzega też, przed przyjmowaniem jego propozycji, jako systemu jedynego i słusznego – należy bowiem uwzględnić różnice pomiędzy ludźmi (wynikające z osobowości, zawodów oraz odmiennych życiowych sytuacji). 

Lektura książki przynosi odpowiedź czym jest zarządzanie czasem (dopasowaniem bieżących działań do przyszłych celów), a czym nie jest. Książka pozwala odpowiedzieć również na pytania dotyczące tego, czy dążymy do celu w sposób zrównoważony i czy rzeczywiście nie robimy rzeczy, które od tego celu nas oddalają. Nie są jednak to odpowiedzi oczywiste, bowiem weryfikacja tego, należy do nas. Muncy natomiast oddaje w nasze ręce dwadzieścia cztery zasady zarządzania czasem dzięki którym taka odpowiedź będzie w ogóle możliwa. Poznamy między innymi zasadę percepcji, mówiącą o tym, że czas jest rzadkością i dlatego należy go doceniać, a także zasadę wykluczającej alternatywy, która uświadamia nam, że decyzja o wyborze jednego z wariantów, oznacza rezygnację z innego. Autor omawia również zasadę wartości, zgodnie z którą „bieda czeka tych, którzy poświęcają najwartościowszy czas rzeczom małej wartości”, zasadę chaosu, która stanowi ostrzeżenie, że życie dąży zawsze do chaosu, nie do porządku, zasadę systemu, według której jakikolwiek system jest lepszy niż żaden, a także zasadę impetu, która przestrzega przed zatrzymywaniem się w działaniu, by nie stracić rozpędu. 

To tylko kilka z omówionych przez autora dwudziestu czterech zasad, o których nie tylko warto przeczytać, ale najlepiej nauczyć się ich na pamięć. Każda z nich stanowi okazję do autorefleksji, a także jest szansą na wyeliminowanie zbędnych działań, czy przeorganizowanie swojego otoczenia, systemu pracy, a może nawet i … życia. Postępując zgodnie z tymi zadami już w ciągu kilku tygodniu zauważymy diametralne zmiany w naszej efektywności, staniemy się bardziej produktywni, a jednocześnie zyskamy czas na inne, ważne dla nas rzeczy. Choć zasady profesora Muncy nie są prawdziwym odkryciem, a wiele z nich zapewne czytelnicy poznali już przy okazji innych publikacji, oto jednak dokładna ich analiza pozwalająca zrozumieć ideę i korzyści sprawia, że zaczynamy rzeczywiście je stosować. A stąd już krok do sukcesu – również w dziedzinie zarządzania czasem, choć jestem przekonana, że będzie to dopiero początek zmian w naszym życiu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz