sobota, 7 kwietnia 2018

Jak się chronić przed oszustami

www.pixabay.com
Coraz więcej starszych osób pada ofiarami oszustw finansowych. Przestępcy stają się coraz sprytniejsi, doskonale potrafią uśpić czujność osoby do której się zwracają, pozbawiając ją niekiedy oszczędności całego życia. Ryzyko kradzieży czy wyłudzenia można ograniczyć, stosując na co dzień kilka sprawdzonych rad.

Metoda „na wnuczka”
Oszuści podają się za potrzebującego członka rodziny, a kiedy ofiara uwierzy, przystępują do ataku. Najczęściej wyszukują adres i dane kontaktowe w książce telefonicznej, kierując się na przykład imionami często występującymi u osób starszych. Następnie dzwonią, prowadząc rozmowę w ten sposób, aby oszukiwana osoba uwierzyła, że rozmawia z przedstawicielem swojej rodziny (zwykle sama ofiara wymienia jej imię czy podaje inne dane). Ten model działania zaczął już – dzięki kampanii informacyjnej – budzić uzasadnione wątpliwości, zatem przestępcy poszli o krok dalej.

Metoda „na policjanta”
Po zakończeniu takiej rozmowy, do gry wchodzi często osoba podająca się za przedstawiciela zawodu zaufania publicznego: policjanta, prokuratora. Chwilę po telefonie od rzekomego wnuczka, dzwoni fałszywy policjant informując, iż poprzednia rozmowa była próbą wyłudzenia pieniędzy. Twierdzi też, że oszust został namierzony i prosi o pomoc w jego ujęciu – najczęściej przekonuje, że niezbędne są do tego środki finansowe. Prosi zatem o przekazanie środków danej osobie czy przelanie pieniędzy na wskazany rachunek bankowy.
Fałszywy policjant, ksiądz czy inna osoba, której z zasady ufamy, często pojawia się też w kontekście wypadku – oszust dzwoni do danej osoby, by poinformować o rzekomym wypadku członka rodziny oferując pomoc. Oczywiście, prosi równocześnie o przekazanie określonej kwoty pieniędzy policji czy wyznaczonej osobie. Niekiedy straszy też odpowiedzialnością karną, w przypadku odmowy pomocy.

To próba oszustwa!
Jeśli spotkamy się z takim telefonem możemy być pewni, że to próba oszustwa – policja nie działa w taki sposób. Warto wiedzieć, że podczas takich akcji nie są używane prawdziwe pieniądze – zwykle są to pocięte gazety lub specjalnie oznaczone banknoty. Ponadto o prowadzonych akcjach policyjnych nie udziela się informacji telefonicznych, a w ich przebieg nie włącza się cywilów.
Tego rodzaju oszustwa nie są jedynymi metodami, którymi posługują się przestępcy, choć mechanizm pozostałych jest podobny – chodzi o wzbudzenie zaufania i działanie prowadzące do wyłudzenia środków finansowych. Stosunkowo nowym rodzajem kamuflażu przestępców jest działanie na „pracownika ZUS”, który proponuje podwyższenie emerytury czy jednorazowy dodatek w zamian za wypełnienie formularza i przedstawienie odcinka emerytury (by na podane dane zaciągnąć np. pożyczkę), czy przekazanie określonej sumy pieniędzy. W tym przypadku dochodzi też często do okradania mieszkań.

Jak się chronić przed oszustami?
  • Nie masz obowiązku wpuszczania kogokolwiek do domu, bez względu na to, za kogo się podaje. Jeśli nie masz pewności co do tożsamości danej osoby, potwierdź wizytę przez telefon. Numer instytucji lub firmy sprawdź w książce telefonicznej, biurze numerów lub w Internecie.
  • Bądź asertywny - jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, co do wiarygodności rozmówcy, masz prawo odmówić zarówno skorzystania z oferty, jak i kontynuowania rozmowy.
  • Nie trzymaj zbyt dużych kwot pieniędzy w domu – znacznie bezpieczniejsze będą w banku. Pod warunkiem, że nie udostępnisz niepowołanej osobie numeru karty kredytowej, PIN-u do karty płatniczej czy hasła do bankowości elektronicznej.
  • Kiedy podejrzewasz, że masz do czynienia z oszustem, dzwoń na Policję pod bezpłatny numer 997 lub 112

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz