środa, 6 marca 2019

Sylvia Lőhken „Potęga osobowości. Jak łączyć siły introwertyków i ekstrawertyków, by osiągać niezwykłe rezultaty”

Tytuł: Potęga osobowości. Jak łączyć siły introwertyków i ekstrawertyków, by osiągać niezwykłe rezultaty
Autor: Sylvia Lőhken 
Wydawnictwo: Studio Emka 


Od lat trwały spory, czy na naszą osobowość większy wpływ ma środowisko, w którym dorastamy czy też czynniki genetyczne. Tak naprawdę mówiąc o tym, czy jesteśmy introwertykami czy ekstrawertykami, uzależnione jest nie tylko od obu tych czynników, ale również od naszej zdolności do swobodnego podejmowania decyzji życiowych, które są w naszym przekonaniu istotne. Co więcej, to właśnie te wybory prowadzą często do tego, że spokojny introwertyk wybuchnie, zaś ekstrawertyk poszukiwać będzie odrobiny ciszy i spokoju. Prawdziwą osobowość zapewnia nam bowiem poszukiwanie własnych celów i wartości, zaś podejmowanie decyzji daje nam wolność wyboru tego, co nadaje sens naszemu życiu. 

O tych wyborach – zaskakujących niekiedy, a także o skutecznej komunikacji zachodzącej pomiędzy introwertykami a ekstrawertykami pisze Sylvia Lőhken w swojej książce pt. „Potęga osobowości. Jak łączyć siły introwertyków i ekstrawertyków, by osiągać niezwykłe rezultaty”. Opublikowana nakładem Wydawnictwa Studio Emka pozycja, to refleksja nad poszczególnymi cechami introwertyków i ekstrawertyków, ich silnymi i słabymi stronami, a także trudnościami w ich wzajemnej komunikacji. 

Mimo naukowego charakteru książki, jej język jest maksymalnie uproszczony tak, by szerokie grono odbiorców mogło osiągać korzyści z tekstu, a także by bezpośrednio można było zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Jest to o tyle łatwiejsze, że w książce znajduje się wiele rzeczywistych przykładów oraz opowieści, a w celu lepszego zrozumienia, o jakim typie osobowości jest mowa, w tekście pojawiają się ikony pozwalające rozróżnić dwa typy osobowości oraz bohaterowie owych opowieści mają imiona zaczynające się od liter E oraz I. Tym sposobem jest to książka dla wszystkich osób, zarówno introwertyków, jak i ekstrawertyków, niezależnie od pełnionej funkcji i zajmowanego stanowiska, a także niezależnie od wybranej drogi życiowej. Służyć ona ma zarówno lepszemu zrozumieniu siebie i wykorzystaniu tkwiących możliwości, jak i lepszej współpracy w grupie. 

Książka składa się z dwóch części, z czego lektura pierwszej daje nam wgląd w różnice pomiędzy introwertykami i ekstrawertykami, ich mocne i słabe strony, a także potrzeby. Obalimy również mity na temat introwersji i ekstrawersji, poznamy proces dorastania introwertyka oraz ekstrawertyka, a także rozpoznamy trzeci typ osobowości – ambiwertyków, czyli osób posiadających tyle samo cech introwertycznych i ekstrawertycznych. 

Druga część książki ukazuje natomiast, w jaki sposób omówione w pierwszej części różnice przejawiają się w codziennym życiu. Znajdziemy tu również wskazówki, jak introwertycy oraz ekstrawertycy mogą radzić sobie z samymi sobą oraz z innymi. 

Zawartość merytoryczna książki, w połączeniu z jej praktycznym wymiarem sprawia, że publikacja autorstwa Sylvii Lőhken dostarcza nam szeregu wskazówek, pomagających poprawiać jakość naszego życia i to niezależnie od tego, czy jesteśmy introwertykami, czy ekstrawertykami, a także, czy zarządzamy zespołami złożonymi z wspomnianych typów osobowości. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz