sobota, 28 sierpnia 2021

Sylwia Sitkowska, Maria Kocurowska, Damian Berent "Naucz mnie, jak radzić sobie z emocjami, komunikować się, znaleźć przyjaciół"

Tytuł: Naucz mnie, jak radzić sobie z emocjami, komunikować się, znaleźć przyjaciół
Autor: Sylwia Sitkowska, Maria Kocurowska, Damian Berent
Wydawnictwo: Sensus


O wieku przedszkolnym mówi się, że jest czasem zwrócenia się „duszy dziecka ku światu”, również temu społecznemu. Jest to możliwe dzięki poszerzeniu świata dziecka o środowisko zewnętrzne, wykraczające poza bliską rodzinę. Dziecko spotyka dalszych krewnych, rówieśników, osoby młodsze od siebie, zupełnie obce. Ma już szansę konfrontować swój punkt widzenia z punktem widzenia innych ludzi, a doświadczany konflikt poznawczy staje się motorem zmian, bowiem pobudza do myślenia i działania nie tylko kierowanego własnym punktem widzenia i pragnieniami, ale również potrzebami oraz pragnieniami innych ludzi. Sprzyja to uspołecznieniu myślenia oraz działania, pomaga zrozumieć innych ludzi, uczy z nimi żyć i współpracować w oparciu o pewne społecznie przyjęte normy i zasady.

Wiek przedszkolny jest o tyle istotny, że zachodzi w tym czasie wiele dynamicznych zmian rozwojowych, czy to w obszarze rozwoju fizycznego, czy też – a nawet przede wszystkim - w obszarze rozwoju społeczno-emocjonalnego, poznawczego i komunikacyjnego. Pozwala to dziecku zwrócić uwagę zarówno na siebie i swoją odrębność, nauczyć się regulować emocje, jak i dostrzec emocje innych osób, ich dążenia, cele. Dziecko stopniowo nabiera umiejętności społecznych, czyli tych umiejętności, których używamy, kiedy obcujemy z innymi ludźmi. Wysokie umiejętności społeczne pozwalają nam uzyskiwać to, na czym nam zależy, z jednej strony zwiększają szansę na to, że reakcja, jaką otrzymujemy od innych, będzie pozytywna, z drugiej - zmniejszają szanse na reakcję negatywną. Niestety czasami zdarzy się coś, i to nie tylko na etapie wieku przedszkolnego, ale i wcześniej czy później, że te umiejętności społeczne są zaburzone.

Do terapeutów, psychologów, trenerów TUS pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (ale i nie tylko) adresowana jest książka pt. „Naucz mnie, jak radzić sobie z emocjami, komunikować się, znaleźć przyjaciół”. Opublikowana nakładem Wydawnictwa Sensus książka nie tyle przybliża nam znaczenie umiejętności społecznych, ale przede wszystkim dostarcza nam wiedzy odnośnie metod prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności społeczne, systemów motywacyjnych, ale i zawiera gotowe propozycje ćwiczeń oraz gotowe scenariusze zajęć grupowych. Znajdziemy tu również materiały niezbędne do prowadzenia zajęć, a tym zajęć online.

Załączone scenariusze możemy wykorzystać na różnego rodzaju zajęciach oraz w terapii, zarówno w przypadku dzieci z Zespołem Aspergera, ADHD, dzieci nieśmiałych, mających trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji, jak i z adaptacją do nowych sytuacji. Proponowane scenariusze obejmują rozpoznawanie własnych emocji oraz emocji innych osób, odczytywanie intencji osób, asertywność, budowanie poczucia własnej wartości, trening koncentracji uwagi, poruszania się w sieci oraz radzenia sobie z własnymi emocjami.

Scenariusze są proponowane przez praktyków, oparte na ich doświadczeniu, stwarzają możliwość zaangażowania osób w grupie, ale tez dają pewną dowolność prowadzącemu zajęcia. Zbiór scenariuszy obejmuje również zajęcia integracyjne, a także zajęcia online w trakcie których następuje ustalenie zasad współpracy. Znajdziemy też scenariusze obejmujące różnice pomiędzy komunikacją jedno, a dwustronną, werbalną, a niewerbalną, rozpoznawaniem emocji (złość, radość, smutek, duma, rozżalenie, wstręt, strach) u siebie i u innych. Czytelna forma scenariusza pozwala łatwo z niego skorzystać, a nawet modyfikować, choć tak naprawdę dostajemy już „gotowiec”, z którym – po ewentualnym uzupełnieniu o materiały i przygotowaniu się do zajęć, możemy pracować.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz